uczymy od 19 lat

Harmonia ciała, serca
i umysłu

ENERGY BOOST (zastrzyk energii) warsztat jogi Kundalini z Sarabraj

sobota 27 stycznia 19.00 - 22.00

Certyfikowana nauczycielka jogi Kundalini, przewodniczka Mindful Meditation i Heart & Soul Healing i autorka bestsellerowej książki "Vulnerable" - Sarabraj ze sLOVEnii - przyjedzie do Warszawy 27.01.2018.

Jej wizyta jest dla ciebie wyjątkową okazją uczestniczenia w warsztatach »GRACE YOGA & MEDITATION WITH SARABRAJ«. To 3-godzinna sesja wyśmienitej, pełnej wdzięku jogi kundalini i medytacji uważności. Pole energetyczne Sarabraj pomoże ci wyjść poza czas i przestrzeń i po prostu BYĆ. “Kiedy drugi człowiek dostrzega całe Piękno, którym JESTEŚ, w końcu czujesz, że je MASZ. To uczucie pomaga wyleczyć nasze wrażliwe, wyniszczone serce, pragnące jedynie... bezwarunkowej miłości. Czy jesteś gotowy na doświadczenie swojej mocy? Czy jesteś gotowy, aby być w pełni kochanym? Dołącz do naszej międzynarodowej wspólnoty wrażliwych, autentycznych, potężnych dusz, które gotowe są żyć w pełni.” - mówi Sarabraj

Chcesz uwolnić się od stresu, niepokoju, niekorzystnej energii, poczucia bezsilności, smutku, strachu czy gniewu? Dzięki tym warsztatom odzyskasz nadasz swojemu życiu właściwy rytm.
Ten inspirujący warsztat oparty na jodze Kundalini przeznaczony jest zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych uczniów wszelkiego rodzaju jogi. Sarabraj przekaże ci wyjątkową technikę, która wpływa na wszystkie poziomy twojej istoty jednocześnie - twój umysł, ciało i ducha. Ponadto przygotuje cię do osiągnięcia pełni swojej wewnętrznej mocy i zaprzyjaźnienia się ze swoim życiem.
Podczas warsztatów dowiesz się jak:
- uwolnić ciało od stresu
- naprowadzić umysł na poziom spokoju
- odnaleźć harmonię emocji
- poszerzyć świadomość
- korzystać z mocy oddychania w codziennym życiu
- uspokoić aktywność mózgu dzięki medytacjom
- poczuć siłę całkowitego odczuwania

Zapisy i rezerwacja:
1. zapisz się mailowo trendyeko@gmail.com lub smsem 601-273-749, podaj imię i nazwisko. 
2. Płatność tylko gotówką przed warsztatem
Koszt: 150 zł

Zapraszam z miłością!
Sarabraj

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.
Więcej informacji o Sarabraj znajdziesz na www.sarabraj.com

www.facebook.com/Sarabraj

 A Certified Kundalini yoga teacher, Mindful Meditation fascilitator, Heart & Soul Healing practitioner and best selling book author of the book Vulnerable, Sarabraj from sLOVEnia will come to Warsaw on the 27.01

Her visit gives you an unique opportunity to participate in the intenationally renown »GRACE YOGA&MEDITATION WITH SARABRAJ« 3 hours long exquisite graceful kundalini yoga and mindful meditations. Sarabraj's energy field will help you to let go. To go beyond time and space and just BE. » When you are SEEN by anothe human for all the Beauty that you ARE, you finally feel you BELONG. This feeling helps healing our vulnerable, wunded heart that needs only....unconditional love. Are you ready to own your power? Are you ready to be fully loved? Than join our international community of Vulnerable, Authentic, Powerful Souls that are ready to Live fully« with love, Sarabraj

ENERGY BOOST with Sarabraj Workshop
Date: 27.01.2018
Time: 19.00 - 22.00
Warsaw, Joga Centrum Adama Bielewicza, Pankiewicza 1
Price: 150 zł
Reservation - please write an email or sms with your name: trendyeko@gmail.com  +48-601-273-749

Are you ready to let go stress, anxiety, old energy's, feeling powerless, sadness, fear or anger? Than joing us on this releasing workshop that is the right place for you to recover from every day's life unbalanced rhythm.
This inspiring workshop is based on Kundalini yoga and is welcoming total beginners as well as advanced students of all kinds of yoga. Sarabraj will transfer you an exceptional technology that affects all levels of your being simultaneously – your mind, body and spirit. Furthermore, it will prepare you to BE in your full inner power and in peace with your life.
During the workshop we will cover:
● Releasing the body from stress.
● Leading the mind into a peaceful position.
● Harmonizing emotions.
● Spreading awareness.
● Introducing the power of breathing in our daily life.
● Calming our brain activity with powerful meditations.
● Understanding the power of feeling whole.

 Kundalini Yoga

The world Yoga means union, referring to the way for the SELF to reunite with the WHOLE. Feeling complete and connected is the final destination of many spiritual searchers today so our focus of the workshop will be on how to feel whole and find our inner power.
Kundalini yoga as thought by Yogi Bhajan is the means by which we can safely start activating the sleeping potential, Kundalini energy, and to raise our consciousness through the chakras. This energy process helps us to see reality from a more clear and neutral prospective, and will affect all aspects of our life.
Kundalini yoga is a powerful, transformative, spiritual technology, that helps us to:
● keep our focus,
● make us much more effective in daily life,
● change our prospective on the priorities we set,
● give us the awareness of our inner strength and peace,
● keep our body healthy, strong and light,
● and keep our mind more silent.
ABOUT SARABRAJ
Her intense spiritual journey started about eight years ago when she had a spontaneous consciousness leap into the endless potential. Following the energy transition of the dying family members made her transfer unimaginable deep. " My love and attachments for the beloved ones was so strong that my awareness choose to discover the realities beyond the Vulnerability of staying in the limited reality. It was a journey that started with my brother when for the first time i managed to tap into the astral reality and start sensing energetic dynamics after death. When life decided to give me another chance for expansion with my mother the experience was so painful that i lost into the vortex of vulnerability my whole control. It was in that moment of full disintegration of my ego that the higher self-soul could reach out for me. The moment she was passing away my awareness spread in one second into Oneness. My reality stopped and all become Present. I started to see the colors more alive, the sounds become profound and the diversity of it make my life even today an ongoing adventure, the senses sharpened, visions become very clear, sensing collective and individual vibrations very distinct, dreaming lucid and very communicative and above all i start seeing into matter, into thoughts and beyond the limited mind. Life become very interesting and i had to let go of my comfort zone completely. Traveling into the light was peaceful but my body started to feel all the intensity of vibrational change. That is why i was given the Kundalini yoga empowerment and the right teacher in the right time to help my body overcome all the physical side effects of such an exceptional consciousness awakening. The Mind unfolded naturally into the meditative state and let the duality dynamic of positive and negative mind flow without the need to attach, control or force any overcome. The Ego autopilot driven bubble of thoughts exploded into clear vision. From that state of complete surrender to the Present and devotion to Vulnerability in one instant the self based on Grace, Authenticity, Compassion, Knowing and Integrity was remembered again.”

 It is all about bringing back to awareness who or better what we really are. It is the courage to let go the known and the willingness to embrace the new. It is the dignity to give ourselves the opportunity of creating what we were predestined. It is our birth right to BE, fully the flow of Life which streams trough us and the one we co-create. This devotion it is called LOVE and is the zero point waiting for the duality play of the positive and negative to stop. Is our inner Gift of perfection, given to everyone. My role in this stupendous matrix is to help you remember.” 


● Sarabraj today focuses her creating as a writer, editor of www.sarabraj.com, host in different media, Heart&Soul Healer, author of Awareness Mapping Coaching, kundalini yoga&Mindfulnes Teacher with the clear intention to serve Life in this exceptional times of collective transformation. Her book Vulnerable became a nationa hit and many vulnerable Souls found a very important message of oneneness, hope and light by reading. She wrote it after her brother and parents passed away and she managed to walk the St. Jacobs Way, the famous 850km long Camino walk, aloan in honour of their spirits. » It was along way to go, full of letting go and amazing insights into the soul. I feel very inspired sharing the immense magic of this journey«. The book is getting translated in english and soon in croatian.

 ● “LIVING FULLY”is her moto.

 Find her on: www.facebook.com/Sarabraj and on www.sarabraj.com