Harmonia ciała, serca
i umysłu

Czerwcówka z Jogą w Dworku Łukowiska na Podlasiu