Harmonia ciała, serca
i umysłu

Kurs asan dla początkujących

(30 tygodni) 
B.K.S Iyengar - Light on Yoga

Informacje tu umieszczone mają wyłącznie charakter edukacyjny.
Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania przez osoby niepowołane lub bez konsultacji z doświadczonym nauczycielem jogi Iyengara.

1 - 6 tydzień 
7 tydzień - Powtórz wcześniejsze pozycje i zacznij robić je dłużej 
8 - 12 tydzień 
13 tydzień - Powtórz wcześniejsze pozycje i ugruntuj się w ich wykonywaniu 
14 - 17 tydzień 
18 tydzień - Powtórz wcześniejsze pozycje. Jeżeli pozycje stojące robisz łatwo, ćwicz je co drugi dzień 
19 - 30 tydzień

Trzydniowy kurs asan. Można powtórzyć go dwa razy w ciągu tygodnia. 

Cykl powitania słońca - suryanamaskar 

Najważniejsze asany w kursie dla początkujących 

Słowniczek który ułatwi zapamiętanie nazw asanrysunki asan z książki 'Sadhana' Tomasza Lisa