Harmonia ciała, serca
i umysłu

Filmy

telefony, telefony :)

Uprzejmie informujemy, że dzwoniące w czasie zajęć telefony będziemy odbierać i godzić sie na propozycje osób dzwoniących :) Lepiej zapewne więc telefony przed wejściem na salę wyłączyć - dzwonek i wibrację !!! dziękujemy